Kam za sportem

Kolowratova naučná stezka

Další lahůdka pro milovníky turistiky a přírody. Naučná stezka je nejlépe dostupná z osady Diana a z Rozvadova. 

Kolowratova naučná stezka byla zřízena v roce 2007 a prochází územím Kolowratových Lesů. Celá trasa měří 20 km a je na ní celkem 18 tématických zastavení. Tématem jednotlivých zastavení jsou historické, přírodní a kulturní zajímavosti oblasti. Můžete se seznámit s historií a současností dálnice D5, kterou naučná stezka dvakrát překračuje. Dalším zajímavým místem na naučné stezce je přírodní rezervace Jezírka u Rozvadova. Tato rezervace byla založena v roce 1985 a tvoří ji pravděpodobně uměle vytvořená jezírka, která jsou dnes souvisle zarostlá rašeliníkem a pomalu se zazemňují. Roste zde např. rosnatka okrouhlolistá, klikva bahenní, ostřice plstnatoplodá, bařička bahenní a mochna bahenní. Z živočichů se zde vyskytuje např. vzácný pavouk slíďák rašelinný. Dalším zajímavým zastavením je Dianská rota, to je místo, kde sídlili vojáci pohraniční stráže, která se podílela na střežení státní hranice. Budova pohraniční roty sloužila jednak jako velitelství roty, plnila rovněž funkci zázemí pro pohraničníky, kteří se tu stravovali, spali, prováděli výcvik a odpočívali. Dalšími zastávkami je přírodní rezervace Diana a zámek Diana. Přírodní rezervace Diana se rozkládá na severním svahu a na plochém vrcholu malého pahorku obtékaného ze severu a západu Kateřinským potokem, který na severní straně tvoří hranici PR. Vyskytují se zde vzácné a zvlášť chráněné druhy rostlin a živočichů: aron plamatý a pérovník pštrosí, zmije obecná, čolek horský, ještěrka živorodá, slepýš křehký, čáp černý a spousta dalších. Na místě bývalé sklárny si zde dnes můžete prohlédnout lovecký zámeček, který dal místu jméno odvozené od řecké bohyně lovu Diany, je zmiňován prvně r. 1742. Projekt zámecké stavby, vybudované na značně protáhlém a členitém půdorysu, je přisuzován J. B. Santinimu. Dalšími zajímavými zastávkami jsou Pila, kde se za I. republiky vyráběly dřevěné domky, které byly rozváženy do všech koutů západních Čech, dále naučná stezka upozorňuje na obec Svatou Kateřinu a na její dominantu kostel sv. Kateřiny. Dále naučná stezka prochází územím, kde se vyskytuje bobr říční. První stopy pozorování bobra byly zaznamenány na území Českého lesa v roce 1990. Naučná stezka prochází velice zajímavou částí Českého lesa a návštěvník se při její návštěvě dozví spoustu zajímavých informací.

Informace jsou čerpány z oficiálních stránek obce Rozvadov

 

Úvod     Ski areál Přimda     Cyklostezky     Plavecký bazén     Přimdská stezka

Fotogalerie

Přimda a okolí

 • Zřícenina sv. Apoleny
  Zřícenina kostela sv. Apoleny se nachází kousek od obce Málkov při silnici vedoucí z Přimdy do Nové ...

  ...

 • Rozhledna Milíře
  Nedaleko našeho Motelu Modrá Laguna stojí rozhledna, která Vám nabídne jedinečný výhled na krásy oko...

  ...

 • Zámeček Diana
  V centru tachovské části Kolowratových lesů, obklopen anglickým parkem, se nachází lovecký zámeček D...

  ...

 • Město Přimda
  Přimda je město v okrese Tachov, jehož hlavní část je situována do sedla v nadmořské výšce 700 m. Do...

  ...

 • Hrad Přimda
  Zřícenina hradu Přimda stojí na vrcholu skalnatého hřebene nad stejnojmenným městečkem v severní čás...

  ...